pátek 7. února 2014

JUDr. Jaroslav Slanina je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1985 pracoval jako vedoucí právník významného podniku v Jč. kraji. Právní služby pro veřejnost poskytuje od roku 1991. Od počátku advokátní praxe má řadu stálých klientů z řad fyzických a právnických osob i státních institucí.
Za dosavadní více než dvacetiletou advokátní praxi získal bohaté zkušenosti v nejrůznějších oblastech práva. Může tak svým klientům garantovat právní služby na vysoké odborné úrovni, odpovídající dlouholeté praxi. Specializuje se zejména na právo občanské, právo obchodní, právo trestní, právo pozemkové, právo zemědělské a další. Zastupuje své klienty před obecnými soudy všech stupňů, před orgány činnými v trestním řízení, ve správním řízení a pod.
Provádí:
- vymáhání pohledávek,
- převody nemovitostí (smlouvy kupní, darovací, směnné, zástavní, o věcných břemenech),
- vypořádání spoluvlastnictví,
- nájmy, pachty a pod.,
- smlouvy o dílo,
- řešení sporů ze smluv včetně řešení sousedských sporů,
- zastupování v exekučním řízení a ochraně před exekucí.
            Vymáhání pohledávek soudní cestou prostřednictvím advokáta je pro klienty velmi výhodné, neboť soud v případě oprávněně uplatněného nároku ukládá dlužníku povinnost zaplatit kromě dluhu a zákonných úroků z prodlení také veškeré náklady řízení, tedy i náklady na právní zastoupení advokátem.


            Cena právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/96 Sb. v platném znění a zahrnuje odměnu za provedené úkony a náhradu vynaložených nákladů. V jednotlivých případech lze sjednat odměnu smluvní.

neděle 23. září 2012

Datová schránka - elektronický podpis - návodCelý postup, jak získat kvalifikovaný a komerční certifikát, je podrobně popsán na stránkách http://www.postsignum.cz/podnikatele_osvc.html. Tam si stáhnete a vyplníte smlouvu, úvodní list a formulář údajů. Stáhnete do počítače soubor s kořenovým certifikátem a vygenerujete žádost o vydání certifikátů - tedy dvě - jednu pro kvalifikovaný a druhou pro komerční. Na e-mail dostanete zprávu, ve které bude uvedeno ID žádosti - a už můžete jít na poštu. Vemte s sebou také doklad o IČ.

Až to vyřídíte na poště, přijde e-mail s odkazem na stránku, odkud si stáhnete certifikáty. Jsou to dva soubory s příponou crt. Ty v počítači spustíte (dáte otevřít) a spustí se průvodce, který nainstaluje certifikáty do počítače.
A můžete začít elektronicky podepisovat.
Doporučuji stáhnout program pro převod word-souboru do formátu pdf, který umožňuje připojení elektronického podpisu a export do datové stránky. My používáme Print2pdf9. Ten lze stáhnout na internetu například nahttp://www.slunecnice.cz/sw/print2pdf-free/. K němu jde přes google najít podrobný manuál.
Použití je jednoduché. Tento program se propojí s Wordem. Dokument, který vytvoříte dáte tisknout přes ctrl+p, ale v tabulce, která se objeví, zvolíte místo tiskárny program print2pdf a proběhne převod do pdf - případně dáte volbu podepsat elektronicky - a je hotovo.
Pro uchování zpráv z datové schránky doporučuji program DATOVKA, který je volně ke stažení na stránkách CZ.NIC (https://labs.nic.cz/page/969/datovka/).